FAQ - WH Ovultell Eggløsningstest

Q: Hvordan virker Ovultell Eggløsningstest?
A: Eggløsning skjer som følge av en kraftig forøkelse av din kropps produksjon av LH (Luteinizing Hormone). LH utskilles i urinen. Derfor kan du finne ut av, når du har størst sjanse for å bli gravid ved å måle stigningen i konsentrasjonen av LH i din urin. Ovultell Eggløsningstest visualiserer innholdet av LH i din urin.

Q: Hvor sikker er Ovultell Eggløsningstest?
A: Ovultell Eggløsningstest er like sikker (over 99%) som de urintester, som utføres på laboratorier.

Q: Når skal jeg teste?
A: Du skal begynne å teste noen dager før den forventede eggløsning. Den forventede eggløsning kan beregnes ved å ta utgangspunkt i den gjennomsnittlige lengde av din menstruasjonssyklus. Hvis du ikke kjenner din syklus, kan du begynne med å teste 11 dager etter begynnelsen av din seneste menstruasjon (det kan godt være, at du får behov for flere enn 5 tester for å finne din eggløsning). Du kan lese mer i den medfølgende vejledning, om når du skal begynne å teste.

Q: Hvor mange dager skal jeg teste?
A: Du skal teste inntil en test første gang er positiv. En positiv test er tegn på, at eggløsningen er gått i gang, og at du de neste par dager er i din mest frugtbare periode. Hvis det er flere tester igjen, kan du gjemme dem til neste måned - hvis du altså får bruk for dem!

Q: Skal jeg anvende morgenurin?
A: Nej, det er best ikke at bruke morgenurin. LH dannes tidlig om morgenen og kan derfor best måles i urinen senere på dagen. Det beste tidspunkt å teste på er mellom kl. 10.00 og 20.00.

Q: Skal jeg teste på samme tidspunkt hver dag?
A: Ja, det er best å teste på samme tidspunkt hver dag. Hvis du ikke tester på omtrent samme tidspunkt, vil det være en risiko for, at du ikke når å måle den forhøyede konsentrasjon av LH og dermed ikke får vite, når eggløsningen kommer.

Q: Kan jeg drikke før jeg tester?
A: Det er best å ikke drikke for mye de siste 2 timer før testen, da dette vil minske konsentrasjonen av LH.

Q: Hvordan avleser jeg resultatet av testen?
A: Det vil alltid fremkomme én strek. Dette er en kontrollstrek. På Ovultell Eggløsningstest er kontrollstreken markert med en "C". (På BASIC Eggløsningstest fremkommer kontrollstreken i høyre side tettest på "håndtaket".) Hvis det kun kommer én strek eller teststreken (markeret ”T”) er svakest, er du enda ikke i den fruktbare periode. Hvis strekene er like kraftige eller streken til venstre er kraftigst, er du i din mest fruktbare periode, som varer ca. 2 døgn.

Q: Det er stor forskjell på kontrollstrekene på to forskjellige tester. Er dette et problem?
A: NEJ. Variasjoner i fargen på kontrollstreken er helt normalt, og har ikke betydning for testresultatet. Det avgjørende er alene om teststreken er like så kraftig som kontrollstreken på den konkrete test.

Q: En lyserød bakgrunnsfarge og vertikale streker fremkommer i resultatfeltet under testens utførelse. Er dette et problem?
A: NEJ. Hver urinprøve vil variere i sin kjemiske sammensetning og det samme vil luftfugtigheden i de omgivelser hvor testen utføres. Slike variasjoner kan forårsake vertikale streker og/eller lyserød bakgrunnsfarge men vil ikke påvirke resultatet.

Q: Hva skal jeg gjøre, hvis ingen av de 5 eggløsningstestene er positive?
A: De fem testene er som regel nok. Men hvis f.eks. dine menstruasjoner er uregelmessige, kan det bli nødvendig med flere tester for å finne ut av når du har eggløsning. Det anbefales derfor, å kjøpe minst to sett eggløsningstester.

Q: Hva betyder det, hvis det ikke fremkommer noen streker på testen?
A: Hvis ingen streker kommer, er testen ugyldig/ikke utført korrekt. Les bruksanvisningen grundig, og prøv med en ny test.

Q: Er eggløsningstesten bedre til å finne eggløsningen enn temperaturmetoden?
A: Eggløsningstesten viser deg eggløsningen er forestående, hvor temperaturmetoden viser deg du har hatt eggløsning. Kroppstemperaturen stiger således først etter du har hatt eggløsning. Du kan med fordel kombinere temperaturmetoden med eggløsningstest.

Q: Kan legemidler påvirke resultatet?
A: De eneste legemidler som kan påvirke resultatet av Ovultell Eggløsningstest er de som inneholder hormonet LH. Flere av de legemidler som anvendes ved barnløshetsbehandling inneholder LH. Det anbefales, at du kontakter din lege for yttligere opplysninger, hvis du bruker legemidler du ved eller tror, inneholder LH.

Kundeservice

Levering

Rabat
Abonner på vårt nyhetsbrev
Tilmeld         Avmeld